GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE YENİ KAVRAMLAR

Matbaanın icadından bugüne kadar gazetecilik alanında birçok dönüşüm yaşanmış, elektronik medyanın yayılımı ile de dönüşümün sosyal-toplumsal boyutlarına yönelik iletişim kuramları geliştirilmiştir. Günümüzde yeni medyanın elektronik (geleneksel) medyaya göre hızlı bir yayılım göstermesi ile küresel anlamda dijital bir dönüşüm yaşanmış, bu çerçevede “ağ toplumu” gibi kavramlarla dönüşümün topluma yansıyan yönü anlaşılmaya çalışılmıştır.

 

Bu anlamda birçok medya mecrasını etkileyen dijital dönüşüm, gazeteciliği de etkilemiş, yazılı basının dijital ortama transferi ile basılı gazetelerin tirajının düşmesi, İnternet Gazeteciliği, Veri Gazeteciliği, Teknik Gazetecilik gibi gazetecilik türlerinin çıkışı ve sahada kullanılmaya başlanması gibi gelişmeler yaşanmıştır.

Niş gazetecilik, Poi gazetecilik vb. kavramların gazetecilik alanında da kullanılmaya başlanması, Pull medya, Push medya gibi ticari tabanlı medya terimlerinin ise dijital gazetecilik alanına uyarlanması, Hybrid medya tekniklerinin uygulanması gazeteciliğin dönüşümüne farklı perspektif kazandırmıştır.

Ülkemizde ihtisas gazeteciliği türlerinin ve uygulama tekniklerinin dijital basın sahasına fazla yansımaması, dijital ortamda gazeteciliğin aynı döngüsel hareketleri sergilemesine neden olmaktadır. Bu anlamda içeriği değişen ya da dijitalleşme süreci ile beraber ortaya çıkan kavramlar, gerek gelişmiş ülkeler düzeyinde bir dijital yayın anlayışını sergilemede gerekse de iletişim endüstrisinin haber boyutunu destekleyip güncel stratejiler oluşturmada kilit rol oynayabilmektedir.

Ağ tabanlı medyada, enformasyonun serbest dolaşımı ile beraber klasik habercilik pratiklerinde dönüşümün yaşanması sürecinden yola çıkan bu çalışmada, dijital gazetecilik ile beraber meslek literatürüne giren ya da daha önceden var olup dijital gazetecilik bağlamında yeniden yorumlanan kavramlar ve içerikleri tartışılmıştır.

Gazeteciliğin dönüşümü ve toplumsal düzlemde dönemsel etkilerinin de yer aldığı çalışmada ayrıca, gazeteciliğin geleceği noktasında eğilimler ve kuramların mahiyeti hakkında bilgi verilmiştir.

Administrator {Eren Talha Altun}

Siber Güvenlik Üzerine Araştırmalar Yapmaktayım. İnönü Üniversitesinde Gazetecilik Bölümü Okuyorum.
error: