Kapat
Köşe Yazıları 54 views 0

Askeri İstihbarat ve Hava Muhabere İstihbaratı

İstihbarat, bir komutanın askeri anlamda ilk adımını atabilmesi için en önemli ihtiyacıdır. Komutan, istihbarat sayesinde, düşmanı, araziyi, hava şartlarını tanımak ve düşmanın neler yapabileceği, nasıl etken olabileceği konusunda vereceği kararların doğruluk derecesini etkilemektedir. Dolayısıyla istihbarat faaliyetleri, karar vericilere, planlayıcılara, karargah personellerine ve uygulayıcı birlik personellerine gerekli bilgiyi temin ederek yol göstermektedir.  Öğrenme arzusunun, insanlığın dünyaya gelişi ile başladığı, tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. 

 İstihbarat, geçmişte olduğu gibi günümüzün harp ve harp dışı her türlü ortamında da hayati önemini devam ettirmektedir.  Gelişen teknoloji beraberinde gelen elektronik harp silahları (uydular, insansız araçlar, EH sistemleri, muhabere, elektronik ve bilgisayar teknolojileri vb.) düşman unsurlarına ait bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşılabilmesini sağlarken, düşmanın da benzer bilgilere ulaşmasını engellemektedir (istihbarata karşı koyma) böylelikle bilgi üstünlüğünün kazanılmasına büyük katkı sağlamaktadır. 

Yeni teknolojiler, harekât ortamının durumsal olarak algılanmasında büyük katkı sağlamaktadır. İstihbarat sahası çok geniş olup, çeşitli konuları bünyesinde toplar. Hemen hemen çok çeşitli ticari faaliyet ve bilimsel uğraşların her dalı, doğrudan ya da dolaylı olarak istihbarat ile ilgilidir. Son yıllarda havacılık yönünden kaydedilen teknik ve teknolojik gelişmeler, silahlı kuvvetler içerisinde Kara ve Deniz Kuvvetleri gibi bağımsız bir hava kuvvetinin doğmasına da sebep olmuştur.

  Böyle bir kuvvetin de bağımsız olarak sevk ve idaresi zorunlu olmuş, bu zorunluluk beraberinde ise hava istihbaratının meydana gelmesi ve gelişmesine neden olmuştur. * Yazıları genel olarak kısa ve öz tutmak amacıyla başladığımız bu genel girişin ardından hem yukarıdaki başlığı daha da açmak hem de teknoloji ve bilişim teknolojileri, siber istihbarat, yapay zekâ ve benzer konularda daha ayrıntılı ve aydınlatıcı yazılarda buluşmak dileğiyle; merhaba… .

error: