Kapat
intelligence 233 views 0

Measurement and Signature Intelligence {MASINT}

Türkçe manası ; Ölçüm ve İmza İstihbaratı anlamına gelir.(MASINT), tanımlamak amacıyla belirli teknik sensörlerden elde edilen verilerin (metrik, açı, uzaysal, dalga boyu, zamana bağlılık, modülasyon, plazma ve hidromanyetik) kantitatif ve kalitatif analizi ile elde edilen bilimsel ve teknik istihbarat  bilgileridir. kaynak, verici veya gönderici ile ilişkili ve aynı şekilde daha sonra tanımlanmasını ve veya ölçülmesini kolaylaştıran herhangi bir ayırt edici özellik taşır. Kendi bünyesinde 4 farklı alt dala ayrılır.

(RADINT) Radar Intelligence

IRINT Infrared Intelligence Kızılötesi İstihbaratı                

RF/EMPINT Spectroscopic Intelligence

(IMINT) Imagery intelligence