Kapat
Köşe Yazıları 2.290 views 0

Sinyal İstihbaratı


Sunum Eren Altun : 10.05.2019 Son Güncelleme 07.02.2020


İSTİHBARAT NEDİR ? 

İstihbarat, “haberler, yeni öğrenilen bilgiler” anlamına gelen Arapça kökenli “istihbar” kelimesinin çoğuludur.  Askeri istihbarat ise düşman ve düşman olması muhtemel taraf ile harekât bölgesine ait (hava ve arazi dahil) haber ve bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasından elde edilen bilgilerdir.Bu paylaşımda askeri ve istihbarat teşkilatları tarafından kullanılan ve kullanılmakta olan sinyal istihbaratını ele aldım. Elektronik harp , Elint , Comint ,direction finding , jammer , hackrf , sdr-rtl , askeri üslerin kullandıkları sistemler gibi konu başlıklarından  bahsedeceğim.

SİNYAL İSTİHBARATI NEDİR?


Sinyal İstihbaratı, hedefteki unsurlarının kullanmakta olduğu haberleşme cihazlarının ve elektronik aygıtların ürettiği sinyallerin (dalgaların) ya da bu cihazların ilettiği verinin belirli teknik yöntemlerle elde edilmesi ve analiz edilerek istihbarati bilgilere dönüştürülmesini sağlayan çalışmalardır.


Sinyal İstihbaratı  Sigint (Signals Intelligence), sinyallerin arasına girerek bilgi almayı ifade etmektedir. SIGINT hem kominikasyon tabanlı (Communications Intelligence – Comint) hem de kominikasyon tabanlı olmayan (Electronic Intelligence – Elint) sinyalleri kapsar. Yön bulma (Direction Finding – DF), alınan sinyalden yön bilgisinin elde edildiği kısımdır . 


Sinyal İstihbaratı yani Sigint (Signals Intelligence), sinyallerin arasına girerek bilgi almayı ifade eder. Elektronik sinyaller ve haberleşmeleri toplayıp analiz ederek, hedef kişilerin eylemleri hakkında fikir sahibi olmak için ihtiyaç duyulur.Sinyal İstihbaratı (SIGINT)  bilgi alınacak olan elektronik sinyallerinden bilgi toplar. Analistler daha sonra bu ham verileri yabancı iletişim sistemlerinden, radarlardan ve silah sistemlerinden değerlendirip, harekete geçirici istihbarat haline getirirler. Bu sistemler tarafından üretilen bilgiler, hedef kişilerin gerçekleştirdikleri eylemleri ve niyetleri hakkında bilgi verir. Bu tür veriler, siber güvenlik ve siber istihbarat’da hayati bir rol oynar ve istihbarat servislerine ve savaş alanlarında da kritik bir avantaj sağlar.

Günümüzde meydana gelen teknolojik buluş ve gelişmeler, istihbarat faaliyetlerini sürekli bir dönüşüme uğratmaktadır. Bu gelişmeler askeri istihbarat alanında, birçoğunun yanı sıra Sinyal İstihbaratı ve Elektronik İstihbarat gibi uygulama ve kavramları da beraberinde getirmektedir.Dış Güçlerde SIGINT


Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında önem kazanan sinyal istihbarat faaliyetlerinde temel olarak, karşı tarafın sahip olduğu elektronik ve teknik mimarinin özellikleri, kullandığı cihazların görev ve amaçları, bunların kapasite ve yetenekleri ile karşı tarafın kendi içinde gerçekleştirdiği iletişim içerikleriyle ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi amaçlanır.


Örnek olarak düşman güçlerin savunma mekanizmasında yer alan atış kontrol sisteminin yaydığı sinyallerin elde edilerek değerlendirilmesi sonucu, bu sistemin nerede bulunduğu ve nasıl bir mühimmatı kontrol ettiği, bu mühimmatın yeteneklerinin neler olduğu gibi değerli bilgilere ulaşılabilir. Sinyal İstihbaratı kapsamında İletişim İstihbaratı ve Elektronik İstihbarat gibi türlerden bahsedilebilir. Bu yöntemleri, ortak noktaları olan “Sinyal” faaliyetleri altında toplayarak hepsini Sinyal İstihbaratı başlığı altında değerlendirebiliriz. 


Soğuk Savaş dönemindeyse Amerikan ve Rus istihbarat servislerinin SIGINT için ayırdığı bütçede önemli artışların olduğu görülmüştür. Küba Savunma Eski Bakanı Raul Castro da 1993 yılında yaptığı bir açıklamada Rusya’nın Küba’yla ilgili elde edilen stratejik askeri istihbaratın yüzde 75’ine yakınını SIGINT aracılığıyla elde edildiğini açıklamıştır. Bu da ne kadar önemli bir istihbarati alan olduğunu açıkça belirtiyor. 


Cia Nsa gibi Önde gelen merkezi güvenlik ve istihbarat teşkilatları  SIGINT’i topladıktan, işledikten ve analiz ettikten sonra, elde edilen sinyalleri istihbarat üretmek için onu diğer kaynaklardan gelen bilgilerin işlenmesini tamamlamak için kullanan analistlere teslim etmektedir.


Sinyal İstihbaratı Ne İşe Yarar ?

Sinyal istihbaratı için ; sinyal istihbarat sistemleri geliştiricileri için sinyal, kesme ve toplama sistemleri, frekans yönetimi araçları ve yüksek test ekipmanları gerekmektedir. Kablosuz teknolojilerin yaygınlığı gün geçtikte artmaktadır dolaysıyla güvenlik ve istihbarat zor hale gelmektedir. SIGINT yani sinyal istihbaratı genellikle askeri ve istihbarat teşkilatları tarafından sinyaller vasıtasıyla elde edilen bilgileri istihbarati bilgilere dönüştürmeye yarar. Bu bilgileri kimi zaman hayati derecede önemlilik içerebilir. Hava ‘da gezen milyonlarca sinyallerden elde edilen bu bilgiler genellikle ortam dinleme , veri trafiği kontrolü , gsm dinleme , okuma  , karşı taraf hakkında bilgi toplamaya yaramaktadır.Yön bulma (Direction Finding – DF)

Alınan sinyalden yön bilgisinin elde edildiği kısımdır ve Sigint sistemleri ve metodolojileri için kilit rolü vardır. SIGINT  bilgi çağının yüksek hızlı, çok işlevli teknolojilerindeki gelişmelere ayak uydurmalıdır. Günümüz sinyallerinin hacmi, hızı ve çeşitliliği giderek artan ordu komutanları ve ulusal politika yapıcılar için her zamankinden daha zorlu istihbarat üretmektedir. Gelen sinyallerden bazıları sistemler tarafından anlık olarak analiz edilirken bazıları kuyruk adı verilen birimlerde geçici olarak saklanır ve işlenmek üzere bekletilir. 


Sinyal istihbaratını 2 alt ana başlıkta inceleyebiliriz. ELINT ve COMINT . ELINT ve COMINT sistemleri çeşitli yazılım ve donanım teçhizatlarından oluşur. Alınan çoklu sinyallerin analizleri bu faydalı yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Elint ‘ e elektronik istihbarat ,  Comint’e ise iletişim istihbaratı diyebiliriz.

ELINT [ ELEKTRONİK İSTİHBARAT ]

Elektronik İstihbarat sistemleri kendilerine gelen sinyalleri alıcılarıyla toplar ve işleyerek sinyal tipi, gelen sinyalin frekansı ve bant genişliği, frekansın tekrarlanma miktarı ve sinyalin yön bilgisi gibi veriler üretir. Bu veriler belleğe alınarak müttefik ve düşman bilgileriyle kıyaslanarak kimlik tespiti yapılır. Sistem; gerçekleştirdiği tüm bu analizler neticesinde hedefin “düşman” olduğu sonucuna ulaşırsa, hedef platformun atış kontrol sistemleri, radar hedefleme sistemleri, gözlem-izleme sistemleri ve füze kılavuz sistemlerinden gelebilecek muhtemel tehditleri tespit ederek bir erken uyarı sistemi gibi çalışır. Tehdit tespiti sonucunda çözüm olarak sinyal bozucu faaliyetleri ya da platformun sahip olduğu teknik yeterlilik çerçevesinde gerekli yerlere haber verir yada imha birimlerini harekete geçirebilir.

COMINT [ İLETİŞİM İSTİHBARATI ]

iletişim hatlarının müdahale edilmesiyle istihbarat elde etmektir. COMINT, ses ve tele yazıcı trafik, video, mors kodu trafiği, faks mesajları vb. ile hava dalgaları, fiber optik kablolar gibi geniş bir iletişim hattı yelpazisini kapsamaktadır.

SIGINT OS

Murat ŞİŞMAN tarafından geliştirilen SigintOS; isminden de anlaşılacağı üzere SIGINT (Signal Intelligence) yani sinyal istihbaratına yönelik geliştirilmiş bir Linux dağıtımıdır. Ubuntu Linux temel alınarak hazırlanan bu dağıtım, DVD veya USB bellek üzerinden canlı olarak çalıştırılabilme veya diske yükleme işlemiyle de kullanılabilmektedir. İçerisinde kendine özgü SigintOS Tool adındaki yardımcı yazılımı bulunmakta olup bu yazılım ile birçok SIGINT işlemleri tek bir grafiksel ara yüz üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Böylece, sinyal işlemleri ile ilgilenen pek çok insanın sıkça karşılaştığı donanım ve yazılım kurulumu problemleri SigintOS ile tamamen ortadan kalkmış durumda.. HackRF, BladeRF, USRP, RTL-SDR gibi donanımlar hali hazırda kurulu olarak bulunmakta olup yine bu alanda en çok kullanılan Gnuradio, Gsm, LTE ve Gps uygulamaları da dağıtımın içerisinde mevcut bulunmaktadır.

Elektronik Harp ve Radar Sistemleri

• Elektronik harp (ESM, ECM, ECCM, ELINT),

karşı koyma teknikleri geliştirilmiştir. Sinyal istihbaratına karşı koymaya yarar bir nevi anti SIGINT denebilir. Sinyalleri zayıflatan bozan sistemlerden oluşur . Yanıltıcı sahte sinyaller oluşturma görevi de üstlenir. Düşman radarının etkinliğini önleme amacı taşır. ECCM Teknikleri Elektronik Savaşı Bir Üst Seviyeye taşımaktadır. Ecm ve Ecmm’nin Farkını inceleyeceğiz.

ECM vs. ECCM … Farkı Nedir?

Elektronik Karşı önlemler 2 ana odak noktasına sahiptir:

  1. Düşman radarının etkinliğini önleme

  2. Düşman iletişimini kesintiye uğratmak

ECM, radar güdümlü füzeler gibi uçaklara, gemilere, sensörlere veya silah sistemlerini yönlendirebilir. ECM örnekleri arasında, geri dönen radar sistemlerini karıştırmak için radar sıkışması veya serbest bırakma samanı (hava aracı tarafından salınan küçük metal şerit bulutları) bulunur. Bir başka örnek, geri dönüş sinyalini zayıflatmak için uçakta radar emici kaplama kullanılması veya gelen radar dalgalarını engelleyecek şekilde bir uçağın şeklini değiştirmektir. ECM’nin bu pasif formu “hedef modifikasyon” olarak adlandırılır ve gizli teknolojinin temel bir bileşenidir.

Öte yandan ECCM, ECM tekniklerine karşı savunma ve onları etkisiz kılma konusundadır. ECCM, İngilizlerin tekniklerini kullanarak Alman telsiz haberleşmelerini kestiği II. Dünya Savaşı’na kadar izlenebilir. Buna karşılık olarak Alman ordusu, radyo sinyallerinin iletim gücünü, sıkışmayı engellemek için arttırdı.

ECM Algılama ve Radyasyon Homing Silahları

Bu, düşman radarlarını aldatma girişimlerini tanıyan ve onları aldırmayan sensörlerin kullanımını içerir. Bu, “Radyasyondan Korunma Füzeleri” (ARM) olarak bilinen, radyo emisyonlarını kendileri tespit edebilen ve hedef alabilen füzeler gibi “radyasyon güdümlü” silah sistemleri ile daha da ileri götürülebilir.

2. Frekans Atlamalı Yayılı Spektrum (FHSS)

FHSS, yayılı spektrumlu bir modülasyon tekniğidir; bu, vericinin, taşıyıcı dalganın frekansını, geniş bir spektrumda görünüşte rastgele bir şekilde hızla değiştirdiği anlamına gelir. Bu, bir düşman kuvvetinin sinyali bozmasını çok daha zorlaştırır, çünkü sürekli değişmektedir ve bir sonraki frekansa hangi frekansın atlayacağını tahmin etmek neredeyse imkansızdır. FHSS, genellikle eklenmiş bir radyo iletişimi güvenliği katmanı için şifreleme ile birlikte kullanılır.

Darbe Sıkıştırma

Nabız Sıkıştırma, radar sinyal iletiminin darbesini modüle etmeyi ve ardından alım üzerine çapraz korelasyonu içeren bir radar ECCM tekniğidir. Farklı amaçlara uygun farklı darbe sıkıştırma yöntemleri vardır, ancak ECCM için, “cıvıl cıvıl” olarak da bilinen bir uygulama olan doğrusal frekans modülasyonu ile yapılır. Bu tekniği kullanarak, bir çekirge veya cırcır böceğinin sesinin ayrı bir cıvıltı içinde, yani ismin nasıl değişebileceği gibi, taşıyıcının bireysel darbeleri içinde bir radar sinyalinin frekansı değişir.

HAVA SOJ

Düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması hedeflenmektedir. Hava SOJ Sistemlerine entegre edilecek görev sistemleri yurtiçi imkanlarla üretilecektir.

KARA SOJ

Askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi  ile Elektronik Taarruz Sisteminden oluşmaktadır. Sistemin kullanım amacı hedef ülke erken ihbar ve hava savunma radar sistemlerinin harekât bölgesindeki tespit, teşhis ve takip yeteneğinde zafiyet yaratmak. Bu amaçla Kara SOJ ED Sistemi radar yayınlarını tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken Kara SOJ ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılması ve iş yapamaz hale getirilmesi fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Bu nitelikleriyle Kara SOJ Sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde zafiyet oluşturacaktır.

HEWS

TSK envanterindeki sabit ve döner kanatlı hava platformlarını kızılötesi, lazer ve radyo frekansı güdümlü füze tehditlerinden korumak için Füze İkaz Sistemi, Radar İkaz Alıcısı Sistemi, Lazer İkaz Alıcısı Sistemi, Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemi, Karşı Tedbir Atma Sistemi ve Süit Merkezi Yönetim Bilgisayarından oluşan entegre bir Elektronik Harp Kendini Koruma Sisteminin geliştirme, doğrulama, üretim, entegrasyon ve destek faaliyetlerini kapsamaktadır.

SPEWS-II

SPEWS-II sistemi radar ikaz almacı ve RF karıştırıcıdan müteşekkil olup ASELSAN ve BAE Systems tarafından ortak olarak geliştirilmiştir. Görevi; platform üzerindeki diğer aviyonikler ve karşı tedbir salma sistemi ile uyumlu olarak çalışarak, tehdit radarlarını tespit, teşhis, karıştırma ve aldatma fonksiyonlarını yerine getirmektir.

ÇAFRAD

Çok amaçlı faz dizinli radar .Birinci Fazda Çok Fonksiyonlu Radarın (ÇFR) ve Aydınlatma Radarının (AYR) tek yüzlü ölçeklendirilmiş prototipleri ile IFF (Dost Düşman Tanıma) geliştirilmektedir. Halihazırda Fabrika Kabulleri devam eden Fazın, 2019 yılı başında tamamlanması öngörülmektedir. İkinci Fazda, Çok Fonksiyonlu Radar ve Aydınlatma Radarının çok yüzlü versiyonları ile Uzun Menzilli Radar (UMR) geliştirilerek üretilecek ve IFF Sistemi dahil tüm sistemler birbirine entegre edilecektir.

ERKEN İHBAR RADAR SİSTEMİ PROJESİ

Balistik Füzeler (BF) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) gibi çok düşük Radar Kesit Alanına sahip hedeflerin daha uzak mesafelerden tespit edilmesi ve erken uyarı verilmesi, değişken elektronik karıştırma ve zorlu coğrafi koşullarda çalışılabilmesi ve sistemlerin konfigüre edilerek farklı amaçlar için kullanılması hedeflenmektedir.

Şimdi de biraz sinyal istihbaratı analizlerinde kullanılan donanımsal cihazları inceleyelim

SDR ile Neler Yapılabilir?

– Şifrelenmemiş polis, ambulans telsizlerini dinleme
– Hava trafik kontrol konuşmalarını dinleme
– Uçakların pozisyonlarını takip edebilme
– Gemilerin pozisyonlarını takip edebilme
– Telsiz telefonları ve bebek dinleme cihazlarını tarama
– Meteorolojik amaçlı kullanılan hava balonlarının verilerini alma
– Kablosuz yayın yapan sıcaklık ölçüm cihazlarını okuma
– GSM sinyallerini yakalama ve işleme
– Meteorolojik amaçlı uydulardan görüntü alma
– Sinyal kaynaklarının yerini tespit etme

Ek olarak Keysight, taşınabilir spektrum analiz cihazlarından sofistike sinyal kesme ve toplama sistemlerine kadar birçok ihtiyaca yardımcı olmak için bu teknolojiye gerek duyulmaktadır. SIGINT hem kominikasyon tabanlı (Communications Intelligence – Comint) hem de kominikasyon tabanlı olmayan (Electronic Intelligence – Elint) sinyalleri olmak üzere iki alt anabaşlıkta incelenmektedir.

SİGİNT